Ny studiestödslag från och med 1.8.2023

Lagtinget har tagit beslut om ändring av studiestödslagen. Den nya ändrade lagen är planerad att träda i kraft från och med 1.8.2023.

Läs mer om den nya studiestödslagen på Ålands lagtings hemsida