Extratillägg för 17-åringar

Om du är 17 år kan du få ett extra tillägg på studiepenningen som är baserat på dina vårdnadshavares/din vårdnadshavares inkomst. 

Om dina vårdnadshavare bor på skilda adresser är det den vårdnadshavare du är skriven hos som du lämnar in inkomstuppgifter (beskattningsintyg) för. 

Tilläggsbelopp om vårdnadshavarens inkomst är under 43 365 €

  • heltid 56 € per månad 
  • deltid 28 € per månad

Tilläggsbelopp om vårdnadshavarens inkomst är under 35 776 €

  • heltid 84 € per månad
  • deltid 42 € per månad

Vårdnadshavarens inkomstgräns höjs med 4 208 € för varje hemmaboende syskon som inte fyllt 18 år.

Beloppen gäller från och med 1.8.2023.