Ansök och komplettera i tid

Lämna in din ansökan i tid

Du kan få studiestöd tidigast från och med den månad du lämnar in din ansökan. Det betyder att du måste lämna in din ansökan senast den sista dagen i den månad du önskar ansöka om studiestöd för. 

Bilagor och saknade uppgifter kan du komplettera med senare. Det viktiga är att du lämnar in själva ansökan i tid.

Komplettera din ansökan i tid

Du har alltid möjlighet att komplettera en studiestödsansökan med uppgifter som AMS efterfrågar eller med nya uppgifter som kan ha betydelse för ditt studiestöd.

Du måste komplettera ansökan senast inom den termin som ansökan gäller. 

Exempel: Du har ansökt om studiestöd för tiden 1.9.2023-31.12.2023. Du måste komplettera med saknade bilagor senast 31.1.2024.

Ifall det är mindre än två månader till terminens slut när AMS begär in en komplettering av dig har du från och med vår begäran två månader på dig att komplettera.

Exempel: Du har ansökt om studiestöd för tiden 1.9.2023-31.12.2023 och AMS begär in din komplettering först 15.12.2023. Du måste då komplettera senast inom två månader från och med 15.12, alltså senast 15.2.2024.

Om du inte kompletterar din ansökan i tid beviljas du inte studiestöd.

Med termin avses den terminsindelning som anges i studiestödslagen där höstterminen anses pågå 1.8-31.1 och vårterminen anses pågå 1.2-31.7.