Maxantal studiestödsmånader

Det finns ett tak på hur länge du kan lyfta studiestöd.

Studiestöd för högskolestudier

Studiestöd för högskolestudier kan beviljas för högst 55 månader om du studerar på högskola eller universitet. 

Om du studerat vid högskola eller universitet och lyft studiestöd från AMS före 1.8.2006 är maximitiden för högskole- och universitetsstudier 70 månader.

Förlängning av maximitiden för högskole- och universitetsstudier

Maxtiden för högskolestudier kan förlängas om du:

  • har högst 60 ECTS-poäng kvar till din examen. Då kan du anhålla om att få studiestödstiden förlängd med max 9 månader.  
  • avlägger en dubbelexamen eller en examen som omfattar minst 300 poäng och omfattningen av dina kvarvarande studier till examen är 100 ECTS-poäng eller mindre. Då kan du anhålla om att studiestödstiden förlängs med max 15 månader.

Använd blanketten "Anhållan om förlängning av maxtiden för studiestöd för högskole- och universitetsstudier" längst ner på sidan. Bifoga sen blanketten till din ansökan om studiestöd tillsammans med ett intyg från skolan. Av intyget ska följande framgå:

  • hur många studiepoäng du har kvar att läsa,
  • start- och slutdatum för kvarvarande kurser samt
  • vilket datum du förväntas ta examen. 

Studiestöd för övriga studier

Studiestöd för övriga studier, det vill säga studier vid till exempel gymnasium, folkhögskolor och NTI-studier kan beviljas för högst 36 månader från och med den månad den studerande fyllt 20 år. Innan den studerande fyllt 20 år, beräknas inte antal studiestödsmånader för övriga studier.

Det är inte möjligt att anhålla om förlängning av maxtiden för övriga studier.

Om du påbörjat ett utbildningsprogram före 1.8.2023 räknas det inte antal studiestödsmånader så länge du studerar samma program.