Högskolepraktik

Högskolepraktiken ger dig möjlighet att knyta kontakter med det åländska näringslivet samtidigt som det är en bra möjlighet för företag, organisationer och förvaltningsenheter att få kontakt med dig som kunnig högskolestuderande.

Under praktiktiden betalar AMS din praktikantlön, för närvarande drygt 1.600€ per månad. Du har inte rätt till studiemedel under samma tid som du är högskolepraktikant.

Läs mer om högskolepraktik på ams.ax