Pension på basen av examen

Om du har en examen avlagd utomlands och som berättigar till pensionsförmån ska du meddela detta till oss på AMS. Vi meddelar vidare till Pensionsskyddscentralen.

Anmälan om att du avlagt examen gäller endast dig med examen från en utländsk utbildningsanordnare. Du hittar anmälan som pdf-bilaga längst ner på sidan.

Om du studerat i Finland eller på Åland behöver du inte göra något. Dina uppgifter om avlagd examen skickas då per automatik till Pensionsskyddscentralen.

Det finns ingen tidsfrist för anmälan, men det är förstås bra om du gör din anmälan så snart som möjligt efter det att du avlagt examen.

Vad krävs för att min examen ska vara pensionsberättigad?

För att få pensionsförmånen för din avlagda examen krävs att du har:

  • avlagt examen 1.1.2005 eller senare
  • avlagt examen mellan 18 och 67 års ålder
  • tillräckliga pensionsgrundande inkomster enligt de grunder som nämns i lagen vid pensioneringen
  • lyft åländskt studiestöd vid avlagd examen utomlands.

Rätten till pensionsförmån på grundval av studier gäller för maximalt fem år.

Baserat på examensnivå

Pensionen intjänas för olika examensnivåer enligt följande:

  • Högskoleexamen: 5 år
  • Yrkeshögskole- eller motsvarande examen: 4 år
  • Yrkesinriktad grundexamen: 3 år
  • Examina som avlagts utomlands och som motsvarar något av ovannämnda examina 

Förmånen intjänas inte för tiden före 1.1.2005. Om du till exempel tog examen i maj 2005 har du bara tjänat in pensionsförmånen för fem månader (januari-maj).

Hur länge du har studerat inverkar inte på pensionsförmånen, utan det är nivån på din examen som bestämmer förmånen. Om du till exempel avlägger en högre högskoleexamen är intjäningstiden alltid fem år (med ovan nämnda begränsningar) även om din studietid varit kortare eller längre.