Hindrande förmåner

Du har inte rätt till studiepenning eller vuxenstudiepenning för samma tid som du har vissa andra förmåner.

Det innebär att du inte kan få studiepenning eller vuxenstudiepenning samtidigt som du har till exempel sjukdagpenning. 

Här har vi listat de vanligaste förmånerna som påverkar rätten till studiestöd:

  • Sjukdagpenning
  • Arbetslöshetsförmån
  • Rehabiliteringsstöd
  • Ålderspension
  • Studiesociala förmåner för lärling (läroavtal)
  • Studiestöd eller vuxenutbildningsstöd från övriga Finland
  • Studiestöd eller motsvarande från ett annat land
  • För alla hindrande förmåner, se landskapslagen om studiestöd

Barnbidrag och handikappbidrag är inte en hindrande förmåner och inverkar inte på möjligheten till studiestöd.

Som studiestödstagare har du skyldighet att meddela om alla ändringar i din livssituation som kan inverka på studiestödet. Meddela alltså AMS ifall du beviljas en förmån utöver studiestödet.

De hindrande förmånerna påverkar inte möjligheten till studielån.

För mer info om hindrande förmåner, se landskapslagen om studiestöd