Försörjartillägg

Om du har vårdnaden om barn som är under 18 år och barnet är skrivet på samma adress som du, kan du ansöka om försörjartillägg.

Tillägget kan bara beviljas till en av föräldrarna, ifall båda är studerande.

Belopp t.o.m. 31.7.2023: 75,50 € per barn och stödmånad.
Belopp fr.o.m. 1.8.2023: 78 € per barn och stödmånad.