Ansök om åländskt studiestöd

Du har rätt att söka det åländska studiestödet för studier på eller utanför Åland om du har varit permanent bosatt på Åland åtminstone 6 månader innan studierna inleds.

Studiestöd är samlingsnamnet för de olika typer av ekonomiskt stöd som du kan beviljas för studier.

tre personer pekar på en laptopskärm

Är det något du funderar över?

siora-photography-hgFY1mZY-Y0-unsplash.jpg

Finns det något prestationskrav då jag lyfter studiestöd?

När du studerar och lyfter studiestöd finns det ett prestationskrav på hur många poäng eller kurser du måste avklara för att ha rätt till fortsatt studiestöd.

skrattande studenter vid en laptop i ett bibliotek

Hur länge kan jag lyfta studiestöd?

Det finns ett tak på hur länge du kan lyfta studiestöd för högskole- och universitetsstudier respektive övriga studier.

person sitter på golvet mellan två bokhyllor i ett bibliotek

Vad händer om jag hoppar av min utbildning?

Meddela AMS så fort som möjligt så du inte blir återbetalningsskyldig. Här hittar du allt du behöver veta om avbrott i studierna och hur man stoppar sitt studiestöd.

4 dec 2023

Studiestödsenheten stängd 6 december

Studiestödsenheten håller stängt på Finlands självständighetsdag onsdagen den 6 december.

E-tjänsten Stuart är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan och där kan du när som helst ansöka om och göra tillägg eller ändringar i ditt studiestöd.

Har du frågor om studiestödet är du välkommen att mejla till studiestod@ams.ax så svarar vi så snart vi är plats igen.

Vi önskar dig en...

6 nov 2023

AMS kontrollerar dina inkomster

AMS kontrollerar i efterhand att de inkomstuppgifter du uppgett i din studiestödsansökan stämmer med Skatteförvaltningens beskattningsbeslut. Vi utför just nu inkomstkontroller för åren 2019, 2020 och 2021.

Har du fått ett hörande gällande inkomst 2019, 2020 eller 2021? Läs mer på AMS kontrollerar dina inkomster
 

1 nov 2023

Studiestödsenheten håller stängt onsdag 8.11.2023

Studiestödsenheten håller stängt onsdag 8.11.2023, men du kan närsomhelst sköta dina ärenden i Stuart studentportal.

Våra e-tjänst är tillgänglig dygnet runt och du kan även mejla studiestod@ams.ax

Studiepenning, studielån eller bostadsstöd?

Besvara några korta frågor så ger vi dig en fingervisning om vilka studiestödsformer du kan ansöka om!

Lämna in din ansökan i god tid

Du kan få studiestöd tidigast från och med den månad du lämnar in din ansökan. Det betyder att du måste lämna in din ansökan senast den sista dagen i den månad du önskar ansöka om studiestöd för. Bilagor och saknade uppgifter kan du komplettera med senare. Det viktiga är att du lämnar in själva ansökan i tid.

När får jag besked om min ansökan?

Beslut om studiestöd skickas så snart din ansökan är komplett och färdigt handlagd

Vi handlägger din ansökan snarast möjligt. Under högsäsongen juli-oktober kan handläggningstiden för ansökningar som kommit in då, tillfälligt uppgå till 3 månader. Under övrig tid på året är handläggningstiden vanligtvis kortare.