Prestationskrav

När du studerar och lyfter studiestöd finns det ett prestationskrav på hur många poäng eller kurser du måste avklara för att ha rätt till fortsatt studiestöd.

Högskola och universitet

 Prestationskravet för heltidsstudiestöd är:

  • Minst 44 avklarade poäng per läsår
  • Minst 22 avklarade poäng per termin eller
  • Minst 4,89 avklarade poäng per månad.

Prestationskravet för deltidsstudiestöd är:

  • Minst 24,5 poäng per läsår
  • Minst 12 avklarade poäng per termin
  • Minst 2,72 avklarade poäng per månad.

Det innebär att AMS behöver kontrollera att du avklarat de poäng du behöver för att kunna bevilja dig fortsatt studiestöd. Att det är olika skolor och/eller utbildningar har ingen betydelse, ett prestationskrav är ett prestationskrav oavsett.

Om du inte uppnått prestationskravet när du ansöker om studiestöd kan du beviljas studiestöd för max en termin. För fortsatt studiestöd efter det behöver du visa på framgång i studierna innan studiestöd kan beviljas igen.

Synnerligen små prestationer

Om du under granskningsperioden avklarat mindre än 1 ECTS-poäng i genomsnitt per stödmånad kan du bli återbetalningsskyldig. 

Andra studier än högskola och universitet 

AMS kan stoppa utbetalningarna av ditt studiestöd ifall du inte följer din studieplan.

När AMS får besked om att du inte avklarat tillräckligt många kurser eller poäng kan utbetalningen av ditt studiestöd stoppas. Utbetalningarna kan sättas igång på nytt endast om skolan meddelar att du fortsättningsvis har en studieplan som du ska följa. Om studieplanen förändras kan det påverka studiestödet.