Prestationskrav

När du studerar och lyfter studiestöd finns det ett prestationskrav på hur många poäng eller kurser du måste avklara för att ha rätt till fortsatt studiestöd.

Högskola och universitet

 Prestationskravet för heltidsstudiestöd är:

  • Minst 44 avklarade poäng per läsår (9 månader)
  • Minst 22 avklarade poäng per termin (4,5 månader) eller
  • Minst 4,89 avklarade poäng i genomsnitt per studiestödsmånad.

Prestationskravet för deltidsstudiestöd är:

  • Minst 24,5 poäng per läsår (9 månader)
  • Minst 12 avklarade poäng per termin (4,5 månader) eller
  • Minst 2,72 avklarade poäng i genomsnitt per studiestödsmånad.

Prestationskravet innebär att AMS behöver kontrollera att du avklarat tillräckligt antal poäng för att kunna beviljas fortsatt studiestöd. Det har ingen betydelse ifall du gått i olika skolor och/eller utbildningar, prestationskravet gäller oavsett.

Om du inte klarar prestationskravet

Om du inte uppnått prestationskravet kan du nästa gång beviljas studiestöd för max en termin, en så kallad granskningsperiod. För fortsatt studiestöd efter granskningsperioden behöver du visa på framgång i studierna innan studiestöd kan beviljas igen.

Exempel - så här fungerar granskningsperioden

Lars har under läsåret 2023-2024 lyft heltidsstudiestöd för 9 månader och prestationskravet är då minst 44 avklarade ECTS. Lars har under de 9 månaderna avklarat endast 40 ECTS och har inte uppnått prestationskravet. När han ansöker om heltidsstudiestöd på nytt, för läsåret 2024-2025, kan han därför beviljas studiestöd endast för höstterminen 2024, som längst till och med 15.1.2025. Höstterminen 2024 (1.8.2024-15.1.2025) blir hans granskningsperiod. För att Lars ska få fortsatt studiestöd efter höstterminen måste han visa att han avklarat minst 22 ECTS under granskningsperioden. Poängen måste vara registrerade senast 15.2.2025 för att studiestödet ska haka i direkt efter 15.1.

Ifall Lars fått poängen avklarade eller registrerade senare än 15.2 kan han beviljas fortsatt studiestöd max 1 månad bakåt i tiden. Det innebär att om han har fått minst 22 ECTS registrerade exempelvis i mitten av mars, så får han studiestöd retroaktivt från mitten av februari (en månad tillbaka i tiden).

Synnerligen små prestationer

Om du under granskningsperioden avklarat mindre än 1 ECTS-poäng i genomsnitt per stödmånad kan du bli återbetalningsskyldig. 

Andra studier än högskola och universitet 

AMS kan stoppa utbetalningarna av ditt studiestöd ifall du inte följer din studieplan.

När AMS får besked om att du inte avklarat tillräckligt många kurser eller poäng kan utbetalningen av ditt studiestöd stoppas. Utbetalningarna kan sättas igång på nytt endast om skolan meddelar att du fortsättningsvis har en studieplan som du ska följa. Om studieplanen förändras kan det påverka studiestödet.