Vanliga frågor & svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Hittar du inte svar på din fråga, vänligen kontakta  studiestod@ams.ax 

Stuart studentportal

Hur vet jag att min ansökan kommit fram?

När du är färdig med din ansökan och lämnat in den ändrar ansökans status från ”Ej inskickad” till ”Väntar på handläggning”. Då vet du att ansökan kommit fram och att AMS handlägger din ansökan så snart det är din tur.

Jag behöver meddela ändringar och/eller uppdatera min ansökan. Hur gör jag?

Om du inte fått ett beslut om din ansökan och den har status ”Väntar på handläggning” eller ”Kräver komplettering”, kan du uppdatera din ansökan – Välj då Ändra/Uppdatera-knappen som finns intill uppgiften om status för din ansökan.
När du uppdaterat din ansökan, kom ihåg att lämna in din ansökan på nytt genom att gå till sista steget i din ansökan och välj "Lämna in ansökan".

Om du har fått ett beslut behöver du lämna in en ändringsansökan. På startsidan i Stuart studentportal finns det möjlighet att meddela de vanligaste ändringarna, hittar du inte det du vill ändra så väljer du "Jag hittar inte det jag vill ändra/lägga till".

Jag kan inte välja rätt datum under ansökningstid, varför?

Om du redan har en ansökan inne för aktuell tidperiod kan du inte skicka in en ny ansökan för samma tidsperiod. Om du behöver ändra eller lägga till något (till exempel studielån eller bostadsstöd) ska du lämna in en ändringsansökan. På startsidan i Stuart studentportal finns det möjlighet att meddela de vanligaste ändringarna, hittar du inte det du vill ändra så väljer du "Jag hittar inte det jag vill ändra/lägga till".

Jag har uppdaterat min ansökan med de uppgifter/bilagor AMS begärt, men min ansökan har fortfarande status "Kräver komplettering".

Det kan bero på att du inte lämnat in ansökan på nytt, gå till sista steget i din ansökan och välj ”Lämna in ansökan”. Om du redan gjort det, är det inte möjligt att klicka på knappen.

Hur ändrar jag mitt kontonummer (IBAN)?

Du ändrar ditt kontonummer (IBAN) i din profil som finns på startsidan i Stuart.

Hur ändrar jag min hemadress?

Du ändrar din hemadress i din profil som finns på startsidan i Stuart. Obs! Om det påverkar bostadsstödet behöver du lämna in en ändringsansökan.

Hur ändrar jag mitt telefonnummer och/eller e-postadress?

Du ändrar ditt telefonnummer och/eller e-postadress i din profil som finns på startsidan i Stuart.

Fel förnamn visas i Stuart, hur ändrar jag?

Om det inte finns ett registrerat tilltalsnamn i Befolkningsdatasystemet väljer Stuart det första namnet i ordningen. AMS kan korrigera dessa uppgifter men varje gång du loggar in i Stuart studentportal kommer det att ändra tillbaka.

Du kan själv korrigera genom att registrera ditt tilltalsnamn i Suomi.fi-tjänsten under Register, välj sedan personuppgifter.

Intyg och andra bilagor

Stuart frågar efter studieintyg, vilka uppgifter behöver finnas med?

Läs mer om studieintyg

Stuart frågar efter intyg över höst- och/eller vårterminstider. Vad betyder det och hurdant intyg behövs?

Om du ansöker om studiestöd för studier som startar före 1 september och/eller avslutas efter 31 maj behöver du bifoga ett intyg på när dina studier börjar och slutar under läsåret. Skolornas läsårstider är inte giltigt underlag för terminstider. Intyget kan vara i form av:

  • Ett studieintyg utfärdat av skolan där skolans namn, utbildningens namn samt dina terminstider för läsåret framgår. 
  • Ett registreringsintyg och/eller intyg över förväntat deltagande där studiernas omfattning (start- och slutdatum samt poäng) framgår (om det är en svensk högskola/universitet). Kan hämtas från Ladok. 
  • En skärmdump från skolans webbsida där skolans och utbildningens namn samt dina terminstider för läsåret framgår.

Stuart frågar efter studieresultat, vad betyder det?

Du behöver bifoga dina avklarade studieprestationer från den period du senast lyfte studiestöd för högskolestudier från AMS. Intyget ska vara stämplat, underskrivet eller digitalt signerat av skolan och på intyget ska det framgå datum för avklarad prestation.

  • Svenska skolor: Verifierat intyg kan hämtas från Ladok.
  • Finländska skolor: Länk till dina studieprestationer kan hämtas från Studieinfo.fi under ”Mina studieprestationer”. Du kan klistra in länken i Tilläggsuppgifter som finns under Övrigt.

Prestationskrav

Jag har inte avklarat de studieprestationer som krävs, kan jag lämna in min ansökan ändå?

Du är alltid välkommen att lämna in en ansökan om studiestöd.

Om du inte klarat av de studieprestationer som krävs kan du beviljas studiestöd en termin, en så kallad granskningsperiod. För fortsatt studiestöd efter granskningsperioden måste du uppvisa att du avklarat de poäng som krävs från och med ett visst datum.

Om det finns ett prestationskrav från tidigare som ännu inte är avklarat kan studiestöd inte beviljas förrän du klarat av prestationskravet. Läs mer om prestationskrav

Jag har inte avklarat de studieprestationer som krävs, kan jag bli återbetalningsskyldig?

Om du avklarat mindre än 1 ECTS-poäng i genomsnitt per stödmånad kan du bli återbetalningsskyldig. Läs mer om prestationskrav

Inkomster och avbrott i studierna

Inkomster - hur mycket kan jag förtjäna när jag lyfter studiestöd?

Om du lyfter heltidsstudiestöd är inkomstgränsen 1410 € brutto i genomsnitt per månad under studiestödsmånaderna under ett kalenderår. Det betyder att du inte får tjäna mer än 1410 € i genomsnitt per månad om du har ett extrajobb (förvärvsinkomst) eller kapitalinkomst under samma tid som du får studiestöd.

Om du lyfter deltidsstöd är inkomstgränsen 2040 € brutto i genomsnitt per studiestödsmånad.

Med skattepliktig inkomst avses både förvärvs- och kapitalinkomst.

När det gäller beräkningen av din genomsnittliga förvärvsinkomst beaktas endast den inkomst du har under den tid du lyfter studiestöd under ett kalenderår (1 januari till 31 december).

Inkomstgränserna ovan gäller för tiden 1.8.2023-31.12.2024. 

Motsvarande inkomstgränser för tiden 1.1-31.12.2025 är:

  • Om du lyfter heltidsstudiestöd är inkomstgränsen brutto 1521 €.
  • Om du lyfter deltidsstudiestöd är inkomstgränsen brutto 2201 €.

Läs mer om beräkning av inkomsten och använd gärna vår inkomsträknare för att få en uppskattning över vad du kan förtjäna Inkomsträknare

Det har skett ändringar i min inkomst, vad behöver jag göra?

Om det sker ändringar i din inkomst meddelar du AMS genom att lämna in en ändringsansökan i Stuart studentportal. På startsidan i Stuart studentportalen finns det möjlighet att meddela de vanligaste ändringarna, hittar du inte det du vill ändra så väljer du "Jag hittar inte det jag vill ändra/lägga till".

Det är viktigt att du genast meddelar AMS om det sker ändringar i din inkomst som kan göra att du överstiger inkomstgränsen. I annat fall kan du bli återbetalningsskyldig.

Jag har blivit beviljad sjukdagpenning/rehabiliteringsstöd, vad behöver jag göra?

Du meddelar AMS genom att lämna in en ändringsansökan i Stuart studentportal där du anger för vilken period du beviljats sjukdagpenning/rehabiliteringsstöd.

Tänk på att vissa förmåner så som sjukdagpenning, rehabiliteringsstöd och arbetslöshetsförmåner är hindrande förmåner. Du har inte rätt till studiepenning eller vuxenstudiepenning om du är beviljad en annan förmån som är hindrande. Det är därför viktigt att du direkt meddelar AMS om det sker förändringar i din inkomst annars kan du blir återbetalningsskyldig. Läs mer om hindrande förmåner 

Jag planerar att avbryta mina studier, vad behöver jag göra?

Du meddelar AMS genom att lämna in en ändringsansökan i Stuart studentportal. Du lämnar in en ändringsansökan genom att välja "Jag vill stoppa mitt studiestöd" på startsidan i Stuart studentportal, följ sedan instruktionerna.

Övrigt

Kan jag få studiestöd för mina studier?

Vi kan aldrig ge ett förhandsbesked om beviljande av studiestöd. För att beviljas studiestöd måste studierna pågå i åtminstone 8 sammanhängande veckor och omfattningen av studier måste uppgå till minst deltidsstudier.

Om du har en konkret utbildning du funderar på om är studiestödsberättigad, skicka länk till utbildningen som finns på skolans hemsida så kan vi undersöka saken.

Tänk även på att du behöver uppfylla bosättningskravet, läs mer om det på sidan vem har rätt till det åländska studiestödet

Jag har fått beslut på min ansökan, men inte fått något utbetalt ännu.

Ett beslut om beviljat studiestöd betyder inte att pengarna genast är på kontot. Studiestödet betalas ut den fjärde varje månad, om den fjärde är en helgdag sker utbetalningen närmaste vardag innan. För att säkert hinna med till utbetalningen bör ansökan vara komplett före den tjugonde.

Tänk på att under rusningstiden juli-oktober kan handläggningstiden uppgå till 3 månader.

Stuart har för närvarande missvisande information gällande utbetalningar, vilket kommer att åtgärdas så småningom.

Vuxenstudiepenning - hur mycket kan jag få?

Vi kan inte ge ett förhandsbesked på hur mycket du kan få i vuxenstudiepenning, men du kan via räknaren på sidan om vuxenstudiepenning få en fingervisning om vad du kan beviljas i vuxenstudiepenning.

Beloppet beräknas på din skattepliktiga inkomst under de senaste 6 eller 12 månaderna innan du blev beviljad vuxenstudiepenning. Vi väljer det belopp som blir förmånligast för dig.

I kalkylatorn anger du din genomsnittliga bruttoinkomst till och med månaden före du börjar studera, till exempel om du börjar studera i oktober, så kan du räkna med inkomster som du tjänat in till och med 30.9 – vi tittar alltså på intjäningsperioden, inte utbetalningsdatum. Det betyder att inkomster som du tjänat in under september, men som betalas ut först i oktober får du också räkna med. 

Om alla dina inkomster under de senaste 12 månaderna inte finns med i Inkomstregistret (där endast inkomster för jobb på Åland och övriga Finland finns med), så behöver du lämna in lönespecifikationer där bruttobelopp och intjäningsperioder framgår.

Om du varit egenföretagare (enskild näringsidkare) behöver du lämna in det senaste beskattningsintyget. Av beskattningsintyget framgår den skattepliktiga inkomsten av näringsverksamheten.