Din inkomst påverkar ditt studiestöd

Från och med 1.8.2023 gäller följande:

I viss mån kan du ha andra inkomster samtidigt som du lyfter studiestöd.

 • Om du lyfter heltidsstudiestöd är inkomstgränsen 1410 € i genomsnitt per månad under studiestödsmånaderna under ett kalenderår. Det betyder att du inte får tjäna mer än 1410 € i genomsnitt per månad om du har ett extrajobb (förvärvsinkomst) eller kapitalinkomst under samma tid som du får studiestöd.
   
 • Om du lyfter deltidsstöd är inkomstgränsen 2040 € i genomsnitt per studiestödsmånad.

Med skattepliktig inkomst avses både förvärvs- och kapitalinkomst.

Tänk på att visa förmåner så som sjukdagpenning, rehabiliteringsstöd och arbetslöshetsförmåner är hindrande förmåner. Du har till exempel inte rätt till studiepenning eller vuxenstudiepenning om du är beviljad en annan förmån som är hindrande. Det är därför viktigt att du direkt meddelar AMS om det sker förändringar i din inkomst annars kan du blir återbetalningsskyldig.

Beräkning av inkomsten

När det gäller beräkningen av din genomsnittliga förvärvsinkomst beaktas endast den inkomst du har under den tid du lyfter studiestöd under ett kalenderår (1 januari till 31 december). 

Exempel 1: 

 • Du är beviljad studiestöd för tiden 1.9.2023-31.5.2024, fyra månader på 2023 och fem månader på 2024. Du har under oktober-december 2023 en skattepliktig inkomst om 2000 euro per månad, totalt 6000 euro. Din genomsnittliga inkomst blir 6000 euro/4 månader = 1500 euro per månad. Under höstterminen överstiger du då inkomstgränsen för heltidsstudiestöd och kan endast beviljas deltidsstöd.

  Du har under januari-februari 2024 en inkomst om 500 euro per månad, ingen inkomst mars-maj, totalt alltså 1000 euro för de fem månaderna. Din genomsnittliga inkomst blir 1000 euro/5 månader = 200 euro per månad. Under vårterminen ligger du då under inkomstgränsen för heltidsstudiestöd och heltidsstöd kan beviljas.

  Eftersom de olika perioderna hör till olika kalenderår räknas de inte ihop utan genomsnittet slås ut för ett kalenderår i taget.

Exempel 2:

 • Du har under november-december en skattepliktig inkomst om 2000 euro per månad, totalt 4000 euro. Du är beviljad studiestöd för tiden 1.9-31.12 som är fyra månader. Din genomsnittliga inkomst blir 4000 euro/4 månader = 1000 euro per månad. Du ligger då under inkomstgränsen för heltidsstudiestöd och heltidsstöd kan beviljas.

När det gäller beräkningen av den genomsnittliga kapitalinkomsten så slås den ut över hela skatteåret.

Observera:

 • Förvärvsinkomsten tas i beaktande under den tid den är intjänad, inte när du får den utbetald. 
 • Under den tid på året då du inte lyfter studiestöd finns ingen inkomstgräns för förvärvsinkomst.
 • Inkomst under praktikperioder räknas som vanlig förvärvsinkomst och tas i beaktande vid kontroll av din inkomst.

AMS får uppgifter om alla studerandes verkställda beskattning från Skatteförvaltningen.

Obs! Under tiden 1.3-31.12.2022 samt 1.1-31.7.2023 beaktas inte dina förvärvsinkomster, se Inkomstgränsen slopas för mer information.