Vem har rätt till det åländska studiestödet

Den som är stadigvarande bosatt på Åland och har rätt att uppehålla sig i Finland annat än tillfälligt har rätt till studiestöd från AMS.

Har du flyttat till Åland?

Om du är inflyttad måste du ha bott på Åland i minst 6 månader (enligt befolkningsdatasystemet) innan du börjar dina studier. Syftet med flytten ska ha varit annat än studier.

Om du är medborgare i ett land utanför EU behöver du även ha ett uppehållstillstånd som är kontinuerligt (A) eller permanent (P) eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta (P-EU eller P-EY).

Har du flyttat från Åland?

Om du flyttat från Åland för att studera och beviljats studiestöd för dessa studier har du rätt till studiestöd även för påföljande läsår. 

Exempel: Du har flyttat från Åland, till exempel till övriga Finland eller till Sverige, för att studera hösten 2020. Du har haft studiestöd från AMS senast i september 2022 (läsåret 2022-2023) och söker nu studiestöd för läsåret 2023-2024. Du kan beviljas det åländska studiestödet eftersom du haft studiestöd del av föregående läsår. 

Exempel: Du har flyttat till Sverige/Finland för att studera hösten 2020. Du har haft studiestöd från AMS senast maj 2022 (läsåret 2021-2022) och söker nu studiestöd för läsåret 2023-2024. Du kan inte beviljas det åländska studiestödet eftersom du inte längre anses uppfylla bosättningskravet. Du ska då söka studiestöd från CSN/FPA. 

Om du flyttat från Åland av annan orsak än studier upphör rätten till studiestöd från AMS. Du ska då söka studiestöd från studiestödsmyndigheten i det nya landet om du börjar studera.