Bra att veta om studiestöd

Om du har gått ut grundskolan och vill fortsätta studera kan du ansöka om åländskt studiestöd från AMS. Studiestödet är ett ekonomiskt bidrag som du ansöker om att få under din studietid.

För att få studiestöd måste du bland annat vara fast bosatt på Åland. Om du är inflyttad till Åland och har bott här minst 6 månader kan du också ansöka om studiestöd. Studiestöd från AMS beviljas inte om du lyfter studiestöd i ett annat land.

Jag har flyttat till Åland, kan jag söka om studiestöd?

Om du är inflyttad måste du ha bott på Åland i minst 6 månader (enligt befolkningsregistret) innan du börjar dina studier. Syftet med flytten ska ha varit annat än studier. Det gäller personer från övriga Norden och EU-medborgare.

Om du är medborgare i ett land utanför EU behöver du även ha ett uppehållstillstånd som är kontinuerligt (A) eller permanent (P) eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta (P-EU eller P-EY).

Krav på dina studier

Din utbildning måste pågå i minst 8 sammanhängande veckor för att berättiga till studiestöd. Om en enskild kurs är kortare än 8 veckor men utgör en del av en längre utbildning som du är antagen till kan du söka studiestöd även för den.

Även om du bara ansöker om studiestöd för en del av studietiden gäller kravet på 8 sammanhängande veckor för att utbildningen ska vara studiestödsberättigande.

Utbildningen måste stå under offentlig insyn för att vara studiestödsberättigande.

Studiepoäng

Dina studier måste kvalificera för studiepoäng för att godkännas, till exempel ECTS eller kompetenspoäng (KP), eller i antalet timmar per vecka. Det viktiga i studiestödssammanhang är hur många poäng du planerar att studera under en viss tid så att du studerar i tillräcklig omfattning.

Olika poängkrav för att omfattningen av studierna ska berättiga till studiestöd

ECTS-poäng
 • Heltid per läsår: 45 poäng
 • Deltid per läsår: 30 poäng
 • Heltid per termin: 22,5 poäng
 • Deltid per termin: 15 poäng
Kompetenspoäng, KP
 • Heltid per läsår: 43 poäng
 • Deltid per läsår: 30 poäng
 • Heltid per termin: 22 poäng
 • Deltid per termin: 15 poäng
Svenska yrkeshögskolepoäng, YH-poäng
 • Heltid per läsår: 200 poäng
 • Deltid per läsår: 100 poäng
 • Heltid per termin: 100 poäng
 • Deltid per termin: 50 poäng
Svenska NTI/KY-poäng
 • Heltid per månad: 80 poäng
 • Deltid per månad: 40 poäng
Timmar per vecka
 • Heltid per vecka: 30 timmar
 • Deltid per vecka: 20 timmar

Praktik

Om du har praktik under din studietid behöver du meddela detta till AMS eftersom det kan påverka ditt studiestöd. Om du har avlönad praktik behöver du även lämna in ett praktikintyg. Använd gärna vår mall för praktikintyg som du hittar längst ner på sidan.