Vuxenstudiepenning

Vuxenstudiepenning är ett alternativ till vanlig studiepenning för dig som har fyllt 30 år.

Från och med månaden du fyllt 30 år har du möjlighet att ansöka om vuxenstudiepenning för dina studier.

Från och med 01.08.2016 kan du få vuxenstudiepenning i maximalt 27 månader. För den som lyft vuxenstudiepenning innan dess är maxtiden 18 månader. Vid vetenskaplig påbyggnadsexamen är maxtiden 12 månader.

Det är inte möjligt att anhålla om förlängning av maxtiden för vuxenstudiepenning. 

Ansök direkt i Stuart

Vuxenstudiepenningens belopp

Din skattepliktiga inkomst avgör hur mycket du får i vuxenstudiepenning. Beloppet beräknas på din skattepliktiga inkomst under de senaste 6 eller 12 månaderna innan du blev beviljad vuxenstudiepenning. Uppgifter om din inkomst hämtar vi från Inkomstregistret.

Belopp till och med 31.7.2024:

  • minimibelopp: 450 € per månad (deltidsstudier: 225 € per månad)
  • maximibelopp: 1072 € per månad (deltidsstudier: 536 € per månad)

Belopp från och med 1.8.2024:

  • minimibelopp: 486 € per månad (deltidsstudier: 243 € per månad)
  • maximibelopp: 1157 € per månad (deltidsstudier: 578,50 € per månad)

Från vuxenstudiepenningen dras 20 % skatt. Om du önskar en annan skatteprocent, lämna då in ett skattekort för förmån till Ålands landskapsregering på adress loneenheten@regeringen.ax.

Är du enskild näringsidkare och ansöker om vuxenstudiepenning?

Som enskild näringsidkare har du vanligtvis inte inkomster registrerade i Inkomstregistret. För dig fastställs vuxenstudiepenningens belopp utifrån den genomsnittliga förvärvsinkomsten i den senast fastställda beskattningen. 

Om du av någon anledning också har inkomster som syns i inkomstregistret så har du möjlighet att välja om det är de inkomsterna eller de inkomster som ses i den senast fastställda beskattningen som ska vara underlag för vuxenstudiepenningen.

Det här gäller från och med 1.8.2023.

Tips! Om du vill få en fingervisning om vad du, utifrån dina inkomster, skulle kunna få i vuxenstudiepenning kan du använda kalkylatorn högst upp på denna sida.