Studielån

Studielånet är inte ett stöd utan ett banklån som du ska betala tillbaka. 

Du ansöker om landskapsborgen för ditt studielån från oss på AMS och lyfter sedan lånet på banken. Det betyder att Ålands landskapsregering går i borgen för ditt lån och du behöver inte någon annan säkerhet för lånet. Sen kommer du själv överens med banken om ränta och återbetalning av studielånet.

Tänk på att även om du väljer att endast ansöka om studielån använder du av dina studiestödsmånader.

På sidan Studiestöd kan du läsa mer om studiestödsmånader

Inkomstgränsen gäller även för studielån.

Tilläggslån för terminsavgift

Om du studerar på en skola med terminsavgift kan du beviljas ett tilläggslån för terminsavgift. Lämna då in ett intyg över din terminsavgift. 

Lånebelopp

  • Studerande som har fyllt 18 år: 650€ per månad
  • Studerande som är yngre än 18 år: 307€ per månad
  • Tilläggslån för terminsavgift: hela terminsavgiften upp till 884€ per månad.

Ränta på lånet

Under den tid du lyfter studiestöd läggs den del av låneräntan som överstiger 1 procent till lånekapitalet. Du betalar själv 1 procent ränta under denna tid.

Kontroll i kreditupplysningsregistret

Du beviljas inte landskapsborgen för studielån om du har betalningsstörningar över 400€ registrerade i kreditupplysningsregistret. 

Hur lyfter jag studielånet?

I studentportalen Stuart väljer du hos vilken bank du vill placera ditt studielån. Efter att du i Stuart fått beslut om landskapsborgen för studielån ska du kontakta den utvalda banken och meddela att du önskar aktivera ditt studielån. I och med att du kontaktar dem kan de hämta ditt beslut om studielån digitalt. 

Du kommer sedan överens med din bank om hur lånet ska skötas och hur du ska lyfta låneraterna fortsättningsvis.

Studerande på högskolenivå kan lyfta höstterminens lånerat tidigast då läsårets studiestödsperiod börjar. Vårterminens lånerat kan lyftas tidigast den 1 januari.

För övriga studerande:

  • Låneraten för augusti-oktober kan lyftas tidigast då läsårets studiestödsperiod börjar
  • Låneraten för november-december kan lyftas tidigast den 1 november
  • Låneraten för januari-februari kan lyftas tidigast den 1 januari
  • Låneraten för mars-juli kan lyftas tidigast den 1 mars

Tilläggslån för terminsavgift kan lyftas i en rat tidigast när läsårets studiestödsperiod börjar.

Hur fungerar återbetalningen av studielån?

Du ansvarar själv för återbetalningen av studielån samt räntor enligt överenskommelse med din bank. 

Om du försummar detta uppfyller landskapsregeringen sitt borgensansvar och betalar bort det uppsagda studielånet. Efter det återkräver landskapsregeringen dig på lånebeloppet plus ränta. 

Undantag

I vissa fall kan du beviljas betalningsbefrielse från landskapsregeringens fordran. Detta gäller om du:

  • är varaktigt arbetsoförmögen eller har varit det i 5 år,
  • är långvarigt arbetslös eller sjuk eller
  • har avlidit.