Studiepenning

Studiepenning är den vanligaste formen av studiestöd och förmodligen det stöd som de flesta tänker på när det är dags att ansöka om studiestöd.

Studiepenning kan du få från och med månaden efter att du fyllt 17 år om du har gått ut grundskola och går en utbildning som uppfyller kraven för studiestöd.

Vi behöver ett intyg som bevisar att du studerar för att vi ska kunna godkänna din ansökan om studiepenning. 

Ansök direkt i Stuart

Hur mycket du får i studiepenning beror på:

 • hur gammal du är
 • vilken typ av skola du studerar vid
 • hur och var du bor 
 • din studietakt
 • om du har andra inkomster, till exempel jobbar extra eller har kapitalinkomster

Beloppen nedan gäller från och med 1.8.2023.

Studiepenningens belopp när du bor själv

Högskolestudier:
 • heltid 370€ per månad
 • deltid 185€ per månad
Övrig utbildning:
 • kostnadsfritt gymnasium:
  • heltid 194€ per månad
  • deltid 97€ per månad
 • gratis lunch:
  • heltid 308€ per månad
  • deltid 154€ per månad
 • ej gratis lunch:
  • heltid 370€ per månad
  • deltid 185€ per månad
Belopp för 17-åringar:
 • högskolestudier:
  • heltid 260€ per månad
  • deltid 130€ per månad
 • kostnadsfritt gymnasium:
  • heltid 184€ per månad
  • deltid 92€ per månad
 • gratis lunch:
  • heltid 216€ per månad
  • deltid 208€ per månad
 • ej gratis lunch:
  • heltid 260€ per månad
  • deltid 130€ per månad

Studiepenningens belopp när du bor hos förälder

Högskolestudier:
 • heltid 300€ per månad
 • deltid 150€ per månad
Övrig utbildning:
 • kostnadsfritt gymnasium:
  • heltid 138€ per månad
  • deltid 69€ per månad
 • gratis lunch:
  • heltid 236€ per månad
  • deltid 118€ per månad
 • ej gratis lunch:
  • heltid 300€ per månad
  • deltid 150€ per månad
Belopp för 17-åringar:
 • högskolestudier:
  • heltid 186€ per månad
  • deltid 93€ per månad
 • kostnadsfritt gymnasium:
  • heltid 128€ per månad
  • deltid 64€ per månad
 • gratis lunch:
  • heltid 146€ per månad
  • deltid 73€ per månad
 • ej gratis lunch:
  • heltid 186€ per månad
  • deltid 93€ per månad

Beloppen nedan gäller från och med 1.8.2024.

Studiepenningens belopp när du bor själv

Högskolestudier:
 • heltid 400€ per månad
 • deltid 200€ per månad
Övrig utbildning:
 • kostnadsfritt gymnasium:
  • heltid 210€ per månad
  • deltid 105€ per månad
 • gratis lunch:
  • heltid 332€ per månad
  • deltid 166€ per månad
 • ej gratis lunch:
  • heltid 400€ per månad
  • deltid 200€ per månad
Belopp för 17-åringar:
 • högskolestudier:
  • heltid 280€ per månad
  • deltid 140€ per månad
 • kostnadsfritt gymnasium:
  • heltid 198€ per månad
  • deltid 99€ per månad
 • gratis lunch:
  • heltid 234€ per månad
  • deltid 117€ per månad
 • ej gratis lunch:
  • heltid 280€ per månad
  • deltid 140€ per månad

Studiepenningens belopp när du bor hos förälder

Högskolestudier:
 • heltid 324€ per månad
 • deltid 162€ per månad
Övrig utbildning:
 • kostnadsfritt gymnasium:
  • heltid 148€ per månad
  • deltid 74€ per månad
 • gratis lunch:
  • heltid 254€ per månad
  • deltid 127€ per månad
 • ej gratis lunch:
  • heltid 324€ per månad
  • deltid 162€ per månad
Belopp för 17-åringar:
 • högskolestudier:
  • heltid 200€ per månad
  • deltid 100€ per månad
 • kostnadsfritt gymnasium:
  • heltid 138€ per månad
  • deltid 69€ per månad
 • gratis lunch:
  • heltid 158€ per månad
  • deltid 79€ per månad
 • ej gratis lunch:
  • heltid 200€ per månad
  • deltid 100€ per månad

Tillägg för 17-åringar

Om du är 17 år kan du få ett tillägg på studiepenningen som är baserat på dina vårdnadshavares/din vårdnadshavares inkomst. 

Om dina vårdnadshavare bor på skilda adresser är det den vårdnadshavare du är skriven hos som du lämnar in inkomstuppgifter (beskattningsintyg) för. 

Tilläggsbelopp om vårdnadshavarens inkomst är under 43 365 €

 • heltid 56 € per månad 
 • deltid 28 € per månad

Tilläggsbelopp om vårdnadshavarens inkomst är under 35 776 €

 • heltid 84 € per månad
 • deltid 42 € per månad

Vårdnadshavarens inkomstgräns höjs med 4 208 € för varje hemmaboende syskon som inte fyllt 18 år.

Beloppen ovan gäller till och med 31.7.2024. Från och med 1.8.2024 gäller följande belopp:

Tilläggsbelopp om vårdnadshavarens inkomst är under 46 791 €

 • heltid 60 € per månad 
 • deltid 30 € per månad

Tilläggsbelopp om vårdnadshavarens inkomst är under 38 602 €

 • heltid 90 € per månad
 • deltid 45 € per månad

Vårdnadshavarens inkomstgräns höjs med 4 540 € för varje hemmaboende syskon som inte fyllt 18 år.