Studiepenning

Studiepenning är den vanligaste formen av studiestöd och förmodligen det stöd som de flesta tänker på när det är dags att ansöka om studiestöd.

Studiepenning kan du få från och med månaden efter att du fyllt 17 år om du har gått ut grundskola och går en utbildning som uppfyller kraven för studiestöd.

Vi behöver ett intyg som bevisar att du studerar för att vi ska kunna godkänna din ansökan om studiepenning. 

Ansök direkt i Stuart

Hur mycket du får i studiepenning beror på:

 • hur gammal du är
 • vilken typ av skola du studerar vid
 • hur och var du bor 
 • din studietakt
 • om du har andra inkomster, till exempel jobbar extra eller har kapitalinkomster

Beloppen nedan gäller från och med 1.8.2023.

Studiepenningens belopp när du bor själv

Högskolestudier:
 • heltid 370€ per månad
 • deltid 185€ per månad
Övrig utbildning:
 • kostnadsfritt gymnasium:
  • heltid 194€ per månad
  • deltid 97€ per månad
 • gratis lunch:
  • heltid 308€ per månad
  • deltid 154€ per månad
 • ej gratis lunch:
  • heltid 370€ per månad
  • deltid 185€ per månad
Belopp för 17-åringar:
 • högskolestudier:
  • heltid 260€ per månad
  • deltid 130€ per månad
 • kostnadsfritt gymnasium:
  • heltid 184€ per månad
  • deltid 92€ per månad
 • gratis lunch:
  • heltid 216€ per månad
  • deltid 208€ per månad
 • ej gratis lunch:
  • heltid 260€ per månad
  • deltid 130€ per månad

Studiepenningens belopp när du bor hos en vårdnadshavare

Högskolestudier:
 • heltid 300€ per månad
 • deltid 150€ per månad
Övrig utbildning:
 • kostnadsfritt gymnasium:
  • heltid 138€ per månad
  • deltid 69€ per månad
 • gratis lunch:
  • heltid 236€ per månad
  • deltid 118€ per månad
 • ej gratis lunch:
  • heltid 300€ per månad
  • deltid 150€ per månad
Belopp för 17-åringar:
 • högskolestudier:
  • heltid 186€ per månad
  • deltid 93€ per månad
 • kostnadsfritt gymnasium:
  • heltid 128€ per månad
  • deltid 64€ per månad
 • gratis lunch:
  • heltid 146€ per månad
  • deltid 73€ per månad
 • ej gratis lunch:
  • heltid 186€ per månad
  • deltid 93€ per månad