Högskolepraktik

Högskolepraktiken ger dig möjlighet att knyta kontakter med det åländska näringslivet samtidigt som det är en bra möjlighet för företag, organisationer och förvaltningsenheter att få kontakt med dig som kunnig högskolestuderande.

Under praktiktiden betalar AMS din praktikantlön, för närvarande drygt 1.600€ per månad. Du har inte rätt till studiemedel under samma tid som du är högskolepraktikant.

Läs mer om högskolepraktik på ams.ax

Exjobb & uppsatser

Behöver du inspiration för ditt examensarbete? AMS listar uppdrag som kan passa för examensarbeten, uppsatser och liknande som ingår i dina studier. 

Eventuella urval och andra processer kring hur, när, var och på vilket sätt uppdraget ska genomföras sköts helt och hållet mellan dig, ditt universitet och uppdragsgivaren. 

Läs mer om exjobb & uppsatser på ams.ax