Inkomstgränsen slopas

Den temporära lagen om slopad inkomstgräns för studiestöd förlängs till och med 31.7.2023. Det innebär att du som studerar med studiestöd under tiden 1.3.2022-31.7.2023 kan ha obegränsade förvärvsinkomster utan att det påverkar ditt studiestöd.

Du som är beviljad studiestöd endast till och med 31.12.2022 på grund av att du uppgett hög inkomst ska ansöka om studiestöd på nytt från och med 1.1.2023 om du har fortsatta studier. Bilagor behöver du inte lämna in ifall läget från höstterminen är oförändrat. Om någon ändring har skett så ska du meddela om det i samband med att du lämnar in den nya ansökan om studiestöd.

Gäller det alla typer av inkomster?

Nej, det gäller endast förvärvsinkomst. Övriga inkomster så som kapitalinkomst, praktiklön, familjepension eller dylikt kommer fortsättningsvis att påverka ditt studiestöd eller dina möjligheter till studiestöd.

Gör så här:

Har du fått avslag på din ansökan om studiestöd på grund av för höga förvärvsinkomster?
– Lämna in en ny ansökan.

Har du planerat att meddela AMS att vi ska stoppa ditt studiestöd på grund av dina för höga förvärvsinkomster?
– Du behöver fortsättningsvis meddela oss om dina inkomster men en hög förvärvsinkomst kommer inte att påverka ditt studiestöd. 

Studerar du heltid men har ansökt om och blivit beviljad deltidsstudiestöd för 2022 endast på grund av för höga förvärvsinkomster för att vara berättigad till heltidsstudiestöd?
– Lämna in en anmälan om förändring genom blanketten Anmälan om förändring/tillägg nedan.

När ska jag senast lämna in ansökan?

Lämna in din ansökan senast klockan 16.15 den sista vardagen i den månad du ansöker om studiestöd ifrån. 

Ansök om studiestöd genom att logga in i Stuart

Välkommen att höra av dig om du har frågor.