Inkomsträknare 2024

Håll koll på din inkomst

Ifall du jobbar vid sidan av studierna är det viktigt att du har koll på din inkomst så att du inte tjänar mer än vad inkomstgränsen tillåter. Genom att planera dina inkomster kan du undvika att bli återbetalningsskyldig.

Endast en uppskattning – inget facit

Tänk på att inkomsträknaren endast ger en uppskattning över vad du kan förtjäna under studiestödsmånaderna. Den ger inte ett exakt resultat och du kan inte använda den som ett facit.

Förvärvs- plus kapitalinkomst – alltid som bruttobelopp

Inkomstgränsen gäller både skattepliktig förvärvs- och kapitalinkomst. Kom alltså ihåg att även räkna med dina skattepliktiga kapitalinkomster. 

För att få rätt genomsnittlig månadskapitalinkomst ska du dela din bruttoårskapitalinkomst med 12 eftersom den slås ut under hela kalenderåret. Till exempel: du har en skattepliktig kapitalinkomst på 5 000 euro under ett kalenderår. Dela 5 000 med 12 för att få den skattepliktiga kapitalinkomsten per månad. Räkna sen ihop bruttokapitalinkomsten per studiestödsmånad med bruttoförvärvsinkomsten per studiestödsmånad för att få din totala bruttoinkomst per studiestödsmånad under kalenderåret.

På den här sidan kan du göra en jämförelse av din inkomst 2024 mot inkomstgränsen för 2024. För jämförelse av din inkomst 2025, använd Inkomsträknare för 2025.

 

Hur gör jag?

  1. Fyll i antal dagar per månad som du beviljats studiestöd. Om du exempelvis har studiestöd 10 dagar i en månad fyller du i 10, om du har studiestöd en hel månad fyller du i 30 dagar. Lämna tomt i de månader du inte alls lyfter studiestöd.
  2. Fyll i din bruttoinkomst för de månader som du beviljats studiestöd. Om du inte lyfter studiestöd en hel månad ange endast det du förtjänar under studiestödsdagarna. Lämna tomt om din inkomst varit noll.

Inkomstgränsen gäller för din bruttomånadsinkomst i genomsnitt per studiestödsmånad under ett kalenderår (1.1-31.12). Du kan därför inte fylla i inkomstuppgifterna för ett helt läsår som vanligtvis går över brytningen mellan två kalenderår.

En studiestödsmånad är alltid 30 dagar oavsett vad som står i kalendern.

Notera att det är olika inkomstgränser för olika kalenderår, för aktuell inkomstgräns se sidan inkomst 

Exempel 1 – beräkning av inkomst för en termin

Du är beviljad studiestöd för läsåret 2023-2024 enligt följande: 1.9.2023-31.5.2024. För att få en fingervisning om hur du ligger till med inkomsten för höstterminen 2023 ska du fylla i studiestödsdagar och bruttoinkomst endast för september-december. För att få samma uppgifter om vårterminen 2024 måste du rensa uppgifterna för september-december och i stället fylla i januari-maj.

En studiestödsmånad är alltid 30 dagar oavsett vad som står i kalendern.

Exempel 2 – beräkning av inkomst för ett läsår

Inkomstgränsen gäller för din bruttomånadsinkomst i genomsnitt per studiestödsmånad under ett kalenderår (1.1-31.12). Du kan därför inte fylla i inkomstuppgifterna för ett helt läsår som vanligtvis går över brytningen mellan två kalenderår. Du måste i stället dela upp läsåret enligt exemplet nedan:

Du är beviljad studiestöd både läsåret 2022-2023 (1.9.2022-15.5.2023) och 2023-2024 (15.9.2023-31.5.2024). För att få en fingervisning om hur du ligger till med inkomsten under kalenderåret 2023 ska du fylla i antal studiestödsdagar samt din bruttoinkomst för de dagar och månader som hör till vårterminen 2023 samt höstterminen 2023, det vill säga 1 januari-15 maj samt 15 september-31 december, enligt följande:

I kolumnen Studiestödsdagar:

Januari 30 dagar
Februari 30 dagar
Mars 30 dagar
April 30 dagar
Maj 15 dagar
- - - - 
- - - -
- - - -
September 16 dagar
Oktober 30 dagar
November 30 dagar
December 30 dagar

En studiestödsmånad är alltid 30 dagar oavsett vad som står i kalendern.

I kolumnen Skattepliktig inkomst:

Fyll i beloppet för den bruttoinkomst du haft under de studiestödsdagar du uppgett.

Ange om du lyfter heltidsstudiestöd eller deltidsstudiestöd:
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December