Planerat serviceavbrott i Stuart studentportal 22 juni

Den 22 juni från cirka klockan 17:00 sker ett planerat serviceavbrott i vår studentportal Stuart. Avbrottet varar cirka 1 timme.

Under denna tid är det alltså inte möjligt att ansöka om studiestöd, ta del av beslut eller meddela ändringar.

Vi beklagar eventuella olägenheter.