Ansök om åländskt studiestöd

Du har rätt att söka det åländska studiestödet för studier på eller utanför Åland om du har varit permanent bosatt på Åland åtminstone 6 månader innan studierna inleds.

Studiestöd är samlingsnamnet för de olika typer av ekonomiskt stöd som du kan beviljas för studier.

tre personer pekar på en laptopskärm

Är det något du funderar över?

siora-photography-hgFY1mZY-Y0-unsplash.jpg

Finns det något prestationskrav då jag lyfter studiestöd?

När du studerar och lyfter studiestöd finns det ett prestationskrav på hur många poäng eller kurser du måste avklara för att ha rätt till fortsatt studiestöd.

skrattande studenter vid en laptop i ett bibliotek

Hur länge kan jag lyfta studiestöd?

Det finns ett tak på hur länge du kan lyfta studiestöd för högskole- och universitetsstudier respektive övriga studier.

person sitter på golvet mellan två bokhyllor i ett bibliotek

Vad händer om jag hoppar av min utbildning?

Meddela AMS så fort som möjligt så du inte blir återbetalningsskyldig. Här hittar du allt du behöver veta om avbrott i studierna och hur man stoppar sitt studiestöd.

25 maj 2023

Ansök om studiestöd digitalt i studentportalen Stuart

Nu kan du ansöka om studiestöd digitalt i vår nya studentportal Stuart. I studentportalen kan du ansöka om studiestöd, ta del av dina beslut samt meddela ändringar som kan påverka ditt studiestöd. Du loggar enkelt in med dina bankkoder.

Att ansöka om studiestöd i studentportalen är enkelt och du kan komplettera med bilagor vid ett senare skede.

Detta betyder att vi inte längre...

15 maj 2023

Ny studiestödslag från och med 1.8.2023

Lagtinget har tagit beslut om ändring av studiestödslagen. Den nya ändrade lagen är planerad att träda i kraft från och med 1.8.2023.

Läs mer om den nya studiestödslagen på Ålands lagtings hemsida

23 feb 2022

Inkomstgränsen slopas

Den temporära lagen om slopad inkomstgräns för studiestöd förlängs till och med 31.7.2023. Det innebär att du som studerar med studiestöd under tiden 1.3.2022-31.7.2023 kan ha obegränsade förvärvsinkomster utan att det påverkar ditt studiestöd.

Du som är beviljad studiestöd endast till och med 31.12.2022 på grund av att du uppgett hög inkomst ska ansöka om studiestöd på nytt...

Studiepenning, studielån eller bostadsstöd?

Besvara några korta frågor så ger vi dig en fingervisning om vilka studiestödsformer du kan ansöka om!

Lämna in din ansökan i god tid

Du kan få studiestöd tidigast från och med den månad du lämnar in din ansökan. Det betyder att du måste lämna in din ansökan senast den sista dagen i den månad du önskar ansöka om studiestöd för. Bilagor och saknade uppgifter kan du komplettera med senare. Det viktiga är att du lämnar in själva ansökan i tid.

När får jag besked om min ansökan?

Beslut om studiestöd skickas så snart din ansökan är komplett och färdigt handlagd

Vi handlägger din ansökan snarast möjligt. Under högsäsongen juli-oktober kan handläggningstiden för ansökningar som kommit in då, tillfälligt uppgå till 3 månader. Under övrig tid på året är handläggningstiden vanligtvis kortare.