Ansök om åländskt studiestöd

Du har rätt att söka det åländska studiestödet för studier på eller utanför Åland om du har varit stadigvarande bosatt på Åland under tillräckligt lång tid innan studierna inleds.

Studiestöd är samlingsnamnet för de olika typer av ekonomiskt stöd som du kan beviljas för studier.

tre personer pekar på en laptopskärm

Är det något du funderar över?

siora-photography-hgFY1mZY-Y0-unsplash.jpg

Finns det något prestationskrav då jag lyfter studiestöd?

När du studerar och lyfter studiestöd finns det ett prestationskrav på hur många poäng eller kurser du måste avklara för att ha rätt till fortsatt studiestöd.

skrattande studenter vid en laptop i ett bibliotek

Hur länge kan jag lyfta studiestöd?

Det finns ett tak på hur länge du kan lyfta studiestöd för högskole- och universitetsstudier respektive övriga studier.

person sitter på golvet mellan två bokhyllor i ett bibliotek

Vad händer om jag hoppar av min utbildning?

Meddela AMS så fort som möjligt så du inte blir återbetalningsskyldig. Här hittar du allt du behöver veta om avbrott i studierna och hur man stoppar sitt studiestöd.

19 mar 2024

Testa vår nya inkomsträknare

Om du känner dig osäker kring dina inkomster och funderar över hur mycket du kan förtjäna så kan du testa vår nya inkomsträknare .

Tänk på att inkomsträknaren endast ger en uppskattning över vad du kan förtjäna under studiestödsmånaderna. Den ger inte ett exakt resultat och du kan inte använda den som ett facit.

31 jan 2024

Kort avbrott i e-tjänsten Stuart onsdag 31 januari klockan 17.00

Med anledning av ett nätverksarbete kommer vår e-tjänst Stuart att ligga nere onsdag 31 januari 2024 klockan 17.00. Arbetet kommer att innebära ett kortare avbrott på maximalt 15 minuter.

26 jan 2024

Kan man ansöka om studiestöd för hela utbildningen eller bara för ett läsår i taget?

I nuläget kan du ansöka om studiestöd för endast ett läsår i taget, i enlighet med nu gällande studiestödslag. AMS jobbar dock för att det skulle vara möjligt att ansöka om och bli beviljad studiestöd för en hel utbildning. Vi tror att en sådan ändring i lagen skulle bidra till kortare handläggningstider och snabbare besked om beviljat studiestöd till dig som ansökt.

Med...

Studiepenning, studielån eller bostadsstöd?

Besvara några korta frågor så ger vi dig en fingervisning om vilka studiestödsformer du kan ansöka om!

Lämna in din ansökan i god tid

Du kan få studiestöd tidigast från och med den månad du lämnar in din ansökan. Det betyder att du måste lämna in din ansökan senast den sista dagen i den månad du önskar ansöka om studiestöd för. Bilagor och saknade uppgifter kan du komplettera med senare. Det viktiga är att du lämnar in själva ansökan i tid.

När får jag besked om min ansökan?

Beslut om studiestöd skickas så snart din ansökan är komplett och färdigt handlagd

Vi handlägger din ansökan snarast möjligt. Under högsäsongen juli-oktober kan handläggningstiden för ansökningar som kommit in då, tillfälligt uppgå till 3 månader. Under övrig tid på året är handläggningstiden vanligtvis kortare.