Ansök om åländskt studiestöd

Du har rätt att söka det åländska studiestödet för studier på eller utanför Åland om du har varit stadigvarande bosatt på Åland under tillräckligt lång tid innan studierna inleds.

Studiestöd är samlingsnamnet för de olika typer av ekonomiskt stöd som du kan beviljas för studier.

tre personer pekar på en laptopskärm

Är det något du funderar över?

siora-photography-hgFY1mZY-Y0-unsplash.jpg

Finns det något prestationskrav då jag lyfter studiestöd?

När du studerar och lyfter studiestöd finns det ett prestationskrav på hur många poäng eller kurser du måste avklara för att ha rätt till fortsatt studiestöd.

skrattande studenter vid en laptop i ett bibliotek

Hur länge kan jag lyfta studiestöd?

Det finns ett tak på hur länge du kan lyfta studiestöd för högskole- och universitetsstudier respektive övriga studier.

person sitter på golvet mellan två bokhyllor i ett bibliotek

Vad händer om jag hoppar av min utbildning?

Meddela AMS så fort som möjligt så du inte blir återbetalningsskyldig. Här hittar du allt du behöver veta om avbrott i studierna och hur man stoppar sitt studiestöd.

21 Maj 2024

Problem att logga in i Stuart - problemet löst!

Edit: problemet löst 21.5.2024 klockan 14.39.

Det är just nu problem med att logga in i vår e-tjänst Stuart. Felsökning pågår.

Vi meddelar här så snart problemet är löst.

Tack för ditt tålamod.

6 Maj 2024

Avbrott i e-tjänsten Stuart tisdag 7 maj klockan 20.00-24.00

Med anledning av underhållsarbete på Ålands landskapsregerings IT-system tisdag 7 maj klockan 20.00-24.00 kan vår e-tjänst Stuart under tiden ligga nere eller ha begränsad tillgänglighet.

23 apr 2024

Studiestödsbeloppen höjs med 7,9 %

Studiestödsbeloppen samt inkomstgränsen för den studerandes egen inkomst höjs genom den årliga indexjusteringen med 7,9 % enligt följande:

  • Studiepenning högskolestuderande, heltid, med självständigt boende 400 € per månad, nuvarande 370 €
  • Studiepenning avgiftsfritt gymnasium, heltid, boende hos förälder 148 € per månad, nuvarande 138 €
  • Studiepenning avgiftsfritt gymnasium, heltid...

Studiepenning, studielån eller bostadsstöd?

Besvara några korta frågor så ger vi dig en fingervisning om vilka studiestödsformer du kan ansöka om!

Lämna in din ansökan i god tid

Du kan få studiestöd tidigast från och med den månad du lämnar in din ansökan. Det betyder att du måste lämna in din ansökan senast den sista dagen i den månad du önskar ansöka om studiestöd för. Bilagor och saknade uppgifter kan du komplettera med senare. Det viktiga är att du lämnar in själva ansökan i tid.

När får jag besked om min ansökan?

Beslut om studiestöd skickas så snart din ansökan är komplett och färdigt handlagd

Vi handlägger din ansökan snarast möjligt. Under högsäsongen juli-oktober kan handläggningstiden för ansökningar som kommit in då, tillfälligt uppgå till 3 månader. Under övrig tid på året är handläggningstiden vanligtvis kortare.