Vem har rätt till det åländska studiestödet

Den som är stadigvarande bosatt på Åland och har rätt att uppehålla sig i Finland annat än tillfälligt har rätt till studiestöd från AMS.

Har du flyttat till Åland?

Om du är inflyttad måste du ha bott på Åland i minst 6 månader (enligt befolkningsregistret) innan du börjar dina studier. Syftet med flytten ska ha varit annat än studier. Det gäller personer från övriga Norden och EU-medborgare.

Om du är medborgare i ett land utanför EU behöver du även ha ett uppehållstillstånd som är kontinuerligt (A) eller permanent (P) eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta (P-EU eller P-EY).

Har du flyttat från Åland?

Om du flyttat från Åland för att studera och beviljats studiestöd för dessa studier har du rätt till studiestöd även för påföljande läsår. 

Exempel: Du har flyttat till Sverige för att studera hösten 2020. Du har haft studiestöd från AMS senast i september 2022 (läsåret 2022-2023) och söker nu studiestöd för läsåret 2023-2024. Du kan beviljas det åländska studiestödet eftersom du haft studiestöd del av föregående läsår. 

Exempel: Du har flyttat till Sverige för att studera hösten 2020. Du har haft studiestöd från AMS senast maj 2022 (läsåret 2021-2022) och söker nu studiestöd för läsåret 2023-2024. Du kan inte beviljas det åländska studiestödet eftersom du inte längre anses uppfylla bosättningskravet. Du ska då söka studiestöd från CSN. 

Om du flyttar från Åland av annan orsak än studier och bott utanför Åland mer än 6 månader så upphör rätten till studiestöd från AMS. Du ska då söka studiestöd från studiestödsmyndigheten i det nya landet.